8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Liên Hệ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE BỀN VỮNG – VIETHEALTH
Địa chỉ: Số 8 D2B, TTVPCP, ngõ 26 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 3718 6622
Fax: (84-4) 3717 3418
Email: info@viethealth.org.vn
Web: www.viethealth.org.vn
Facebook: https://www.facebook.com/viethealth.ngo
Fanpage: https://www.facebook.com/VietHealth.Fanpage

Share