8 - D2B, Lane 26, Van Phuc Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Ha Noi admin@viethealth.org.vn 8424.3718.6622

Dịch Vụ

Công ty TNHH Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth là một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2011 bởi Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (viết tắt là VietHealth)với nhiệm vụ hiện thực hóa một trong các chiến lược của VietHealth đó là xây dựng và triển khai các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện, chất lượng và uy tín cho cộng đồng, đồng thời tạo nguồn thu ổn định giúp VietHealth phát triển một cách bền vững, giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn tài trợ từ bên ngoài.

Share